<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Pardaraz Consulting Engineers
 

مهندسين مشاور پرداراز در اوايل سال 1380 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي به ثبت رسيده و در مرداد ماه 1381 تشخيص صلاحيت شده و موفق به اخذ درجه بندي در رشته‌هاي معماري ساختمانهاي اداري، مسكوني، تجاري و خدمات شهري و شهرسازي و حمل ونقل و ترافيک گرديده است.

دفتر مرکزی : تهران – خيابان شريعتی – بالاتر از ميدان شهيد قندی
کوچه بسطامی – پلاک 26 طبقه اول
تلفن و تلفکس : 88518121- 88510069 – صندوق پستی: 1556934415
دفتر شيراز تلفن و فکس : 2332193- 0711